INVESTITIIRAPORT


LISTA INVESTITII

CU
FINANTARE
NERAMBURSABI
LA
IN
COMUNA
VAIDEENI,
JUDETUL VALCEA

Decembrie 2017

Nr. Crt

Titlul
proiectului

Obiective

Tip investitie

Cheltuieli
eligibile

Cost proiect

Stadiu proiect

Per. derulare
proiect

IN
IMPLEMENTARE

P.N.D.L.
I si II

1.

Modernizare
drumuri de interes local, comuna Vaideeni, judetul Valcea

Reabilitare/
modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in
conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri de
interes local, respectiv drumuri comunale si/ sau drumuri publice
din interiorul localitatilor

Investitie
noua

a)
Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori
categoriei drumului;

b)
corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor
de interes local;

c)
amenajarea acostamentelor;

d)
amenajarea I ntersectiillor cu alte drumuri laterale;

e)
executia de sisteme colectoare si de dirijare a apelor pluviale;

f)
refacerea si constructia de podete si poduri, ziduri de sprijin,
consolidari de taluzuri

6.771.281
lei cf. contract 3431/ 09.04.2014

Proiect
in

implementare

2012-2020

2.

Reabilitare
retea de distributie apa potabila in satele Vaideeni si Izvorul
Rece, comuna Vaideeni, judetul Valcea

Realizare/
extindere/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de alimentare cu
apa

Investitie
noua

Lucrari
pentru extinderea, reabilitarea/ modernizarea componentelor
sistemelor centralizate de alimentare cu apa existente
/

10.156.294
lei cf. contract 6186/ 14.07.2014

Proiect
in

implementare

2012-2020

3.

Extindere
şi reabilitare Școala cu clasele I-IV Atârnaţi

Realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe,
grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi
alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit
legii

Investitie
noua

Lucrari de extindere,
reabilitare si dotare școală, amenajare exterioara

635.406,33
lei
cf.
Contract

10231/ 19.12.2017

Proiect
in

implementare

2017-2021

4.

Reabilitare
şi modernizare Şcoală cu clasele I-VIII sat Izvorul Rece, comuna
Vaideeni, judeţul Vâlcea

Realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe,
grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi
alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit
legii

Investitie
noua

Lucrari de reabilitare,
modernizare si dotare școală, amenajare exterioara

882.097,95
lei
cf.
Contract

10232/ 19.12.2017

Proiect
in

implementare

2017-2021

5.

Reabilitare
Școala în localitatea Mariţa, comuna Vaideeni, jud. Vâlcea

Realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe,
grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi
alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit
legii

Investitie
noua

Lucrari de reabilitare
si dotare școală, amenajare exterioara

979.778,34
lei
cf.
Contract

9833/ 28.11.2017

Proiect
in

implementare

2017-2021

6.

Reabilitare,
modernizare, dotare şi extindere Dispensar uman din satul
Vaideeni, comuna Vaideen
i

Realizare/extindere/
reabilitare/ modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a
spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete
medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale
de permanenţă

Investitie
noua

Lucrari de reabilitare,
modernizare, extindere si dotare dispensar uman

2.070.790,67
lei
cf.
Contract

9833/ 28.11.2017

Proiect
in

implementare

2017-2021

7.

Reabilitare
şi modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, sat
Vaideeni – Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urşani, Padeş
şi Floreşti

Construirea/modernizarea/reabilitarea
drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu
prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de
interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice
din interiorul localităţilor

Investitie
noua

Lucrari
de r
eabilitare
şi modernizare drumuri

13.067.539
lei
cf.
Contract

10217/ 19.12.2017

Proiect
in

implementare

2017-2021

Programul
National de Reabilitare, Modernizare si Dotare Asezaminte
Culturale –

C.N.I.

8.

Reabilitare,
modernizare şi dotare Cămin Cultural Izvorul Rece

Investitie
noua

Modernizare
si dotare camin cultural Izvorul Rece

297.460
euro

Proiect
in implementare

2014-2020

POS
Mediu 2.1. –

Parteneriat cu CJ Valcea

9.

Sistem
de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea

Investitie
noua

Proiect
in implementare

P.N.D.R.
7.2.

10.

Înfiintare
si dotare gradinita cu 2 sali de grupa, sat Vaideeni, comuna
Vaideeni, judetul Valcea

Construirea
dotarea gradinitiei cu 2 Sali de grupa in sat Vaideeni, comuna
Vaideeni, judetul Valcea cu mijloace fixe si obiecte de inventar.

Investitie
noua

Lucrari
de construire, infiintare si dotare gradinita

13.067.539
lei
cf.
ContractC0720EM00011644000204/ 31.07.2017

Proiect
in implementare

2017-2018

P.N.D.R.
7.6.

11.

Restaurare
si dotare scoala din ansamblul rural cu destinatia expunerii
traditiilor locale in comuna Vaideeni

Restaurarea
si dotarea scolii din "Ansamblul Rural" cu destinatia
expunerii traditiilor locale si pentru gazduirea de activitati
socio-culturale specifice zonei.

Investitie
noua

Lucrari
de r
estaurare
si dotare sco
ala

2.297.296,83
lei
cf.
ContractC0760PM00011644000071/ 05.10.2017

Proiect
in implementare

2017-2019

P.N.D.R.
M6/ 6B

12.

Achizitionarea
de agregate pentru dezapezire si salubritate in comuna Vaideeni,
judetul Valcea

Dotarea
comunei vaideeni cu un agregat pentru salubrizare si deszăpezire

Investitie
noua

Achizitionare
agregate pentru dezapezire si salubritate

251.683,01
lei
cf.
ContractC1920072X201844000018/ 07.12.2017

Proiect
in implementare

2017-2019

P.O.C.U.
4.1.

13.

HOPE
– Interventie comunitara integrata in Comuna Vaideeni

investitie
noua

25.046
991
,18
euro

Proiect
in pregatire

2015-2020

PROIECTE
IN
EVALUARE

P.N.D.R.
– 7.6.

1.

Reabilitare,
extindere, dotare Camin Cultural Vartolomei Todeci in localitatea
Vaideeni, comuna Vaideeni, Jud. Valcea

Cresterea
implicarii populatiei in dezvoltarea comunei si cresterea
coeziunii sociale la nivelul comunei Vaideeni, Revitalizarea
ritualilor,traditiilor si mestesugurilor loc, Revitalizarea
vietii culturale din com

investitie
noua

Reabilitare,
Modernizare, Extindere Si Dotare Cladire Camin Cultural
Vartolomei Todeci In Localitatea Vaideeni,

2.790.990
lei

Proiect
in evaluare

2017-2019

P.N.D.R.
– 4.3.

2.

Modernizare
drum agricol Plaiul Nedeiului

Modernizare
drum agricol Plaiul Nedeiului care se racordeaza la Drumul
Judetean DJ 665

Rezultate
Modernizarea a cca 16 km drum agricol in satul Vaideeni

Proiect
redepus

Modernizare
platforma drum, dispozitivelor de scurgere a apelor, realizare de
podete, lucrari de consolidare

5.307.705
lei

Proiect
in evaluare

2017-2019

3.

Modernizare
drumuri agricole La Didelas, Drumul Vailor, Culmea Sbierii, Valea
Marginelii, Dunga Recii – zona II, Podul obrejii, in comuna
Vaideeni, judetul Valcea

Modernizare
drum agricol La Didelas, Drumul Vaiilor, Modernizare drum
agricol Culmea Sbierii, Modernizare drum agricol Valea
Marginelii, Modernizare drum agricol Dunga Recii – zona II

Modernizare
drum agricol Podul obrejii

Rezultate
Modernizarea a cca 9,802 km drumuri agricole in satul Vaideeni

investitie
noua

Modernizare
platforma drum, dispozitivelor de scurgere a apelor, realizare de
podete, lucrari de consolidare

5.101.172
lei

Proiect
in evaluare

2017-2019

4.

Modernizare
drumuri agricole musita, laz, grui, grindul bordii,
grindul,zapodii, dunga recii – zona i, priporul rosu, loturile
lui cosmulete, in comuna vaideeni, judetul valcea

Modernizare
drum agricol Musita, Laz, Grui, Modernizare drum agricol Grindul
Bordii, Grindul, Modernizare drum agricol Zapodii, Modernizare
Drum Agricol Dunga Recii – Zona i, Priporul Rosu, Loturile Lui
Cosmulete

Rezultate
Modernizarea a cca 9,055 km drumuri agricole in satul Vaideeni

investitie
noua

Modernizare
platforma drum, dispozitivelor de scurgere a apelor, realizare de
podete, lucrari de consolidare

5.139.055
lei

Proiect
in evaluare

2017-2019

5.

Modernizare
Drumuri Agricole Bradatele, Cioti, Magurele, Vartop, Valea Crucii
In Comuna Vaideeni, Judetul Valcea

Modernizare
drum agricol Bradatele, Modernizare drum agricol Cioti,
Modernizare drum agricol Magurele, Modernizare drum agricol
Vartop, Modernizare drum agricol Valea Crucii

Rezultate
Modernizare a cca 5,966 km drumuri agricole in satele Vaideeni
si Izvorul Rece

investitie
noua

Modernizare
platforma drum, dispozitivelor de scurgere a apelor, realizare de
podete, lucrari de consolidare

5.703.162
lei

Proiect
in evaluare

2017-2019

PROIECTE
IN PREGATIRE

P.O.R.
axa II

1.

Incubator
tehnologic de colectare si prelucrare a lanii, multiregional in
orasul Novaci, judetul Gorj”

Construire
si dotare
Incubator
tehnologic de colectare si prelucrare a lanii

investitie
noua

Construire
si dotare
Incubator
tehnologic de colectare si prelucrare a lanii

Proiect
in pregatire

2015-2020

P.O.R.

2.

Consolidare,
extindere, modernizare și dotare școală cu clasele
I-VIII din comuna Vaideeni , județul Valcea

investitie
noua

Proiect
in pregatire

2015-2020

P.N.D.L.

3.

Modernizare
si reabilitare drumuri de interes local in Comuna Vaideeni –
Ciocioi, Atarnati, Afanata, Lazuri, Canal Valea Plaiului,
Bradatele – construire Pod peste raul Luncavat, pct Bradatele”

Reabilitare/
modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in
conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri de
interes local, respectiv drumuri comunale si/ sau drumuri publice
din interiorul localitatilor

Investitie
noua

8.386.257
lei

Proiect
in evaluare

2017-2020

4.

Reabilitare
Si Modernizare Drumuri/Sectoare De Drum De Interes Local Din
Comuna Vaideeni- Nisipi, Tantilica, Hanci, Tantilica, Hanci,
Popesti, Balutari, Jianu, Spre Tartareanu, Balaceanca, Rapa
Recea, Gradiste, Tuturube”

Modernizare
drumuri satesti in satele Vaideeni si Izvorul Rece

Rezultate
Modernizare drumuri satesti in satele Vaideeni si Izvorul Rece,
in lungime totala de cca
9,374km

Investitie
noua

Modernizare
platforma drum, dispozitivelor de scurgere a apelor, realizare de
podete, lucrari de consolidare

9.147.363
lei

Proiect
in evaluare

2017-2020

5.

Reabilitare
și modernizare drumuri/ sectoare de drum de interes local
din comuna Vaideeni, judetul Valcea

Modernizare
drumuri satesti in satele Vaideeni si Izvorul Rece

Rezultate
Modernizare drumuri satesti in satele Vaideeni si Izvorul Rece,
in lungime totala de cca
6,281km,
(D.C. 137, D.C. 138, Dealul Cernei, Guriloaie, Secatura, La
Martan, Dealul Maritei, Apa Maritei I si II, Drumul Targului,
Drumul Bisericii, Ciocioi, Atarnati, Afanata, Lazuri, Canal Valea
Plaiului, Bradatele – construire Pod peste raul Luncavat, pct
Bradatele)

Investitie
noua

Modernizare
platforma drum, dispozitivelor de scurgere a apelor, realizare de
podete, lucrari de consolidare

18.784.986
lei

Proiect
in evaluare

2017-2020

6.

Infrastructura
rutiera in zona Ursu-Ursuletu

Modernizarea
satului românesc"; domeniul specific –
construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice
clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în
vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv
drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul
localităţilor

Realizare
Infrastructura rutiera in zona Ursu-Ursuletu

Rezultate
Realizarea
a cca 10,4 km de drumuri de acces in interiorul zonei de
agrement
Ursu-Ursuletu

Investitie
noua

cheltuieli
pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie tehnică
pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi
detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării,
cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv:
construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje,
echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau
dotare; cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii
aferente organizării de şantier,

9.711.986,74
lei

Proiect
in evaluare

2017-2020

7.

Extindere
si modernizare sistem de iluminat public in Comuna Vaideeni și
zona de agrement Ursu – Ursulețu

realizare/extindere/
reabilitare/ modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a
spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete
medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale
de permanenţă;

Extindere
si modernizare sistem de iluminat public in Comuna Vaideeni și
zona de agrement Ursu – Ursulețu

Rezultate
modernizarea
urmatoarelor tronsoane de iluminat public: Vaideeni-Horezu, cca 3
km, Vaideeni – Slatioara, cca 4,5 km, Zona Catun Atarnati, cca
1,2km, D.C. 138, Valea Seaca, cca 1 km, Vaideeni- Izvoru Rece
cca. 2,5 km, Izvorul Rece-Cornet, cca 800m,DC 157, cca 105km,
Marita-Cerna, cca1,5km, satul Cerna, cca 800m, Dealul Maritei,
cca 1km, DC 154, cca 1,3km, Apa Maritei I, cca 2,5km,
Gradiste-Tuturube, cca 2,5km, Ion Ionescu, cca 800m si
Vaideeni-zona de agrement Ursu-Ursuletu.

Investitie
noua

cheltuieli
pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie tehnică
pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi
detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării,
cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv:
construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje,
echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau
dotare; cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii
aferente organizării de şantier,

15.247.557,29
lei

Proiect
in evaluare

2017-2020

8.

Infrastructura
utilitati-apa in zona Ursu-Ursuletu, comuna Vaideeni, judetul
Valcea

Realizare/
extindere/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de alimentare cu
apa

Investitie
noua

cheltuieli
pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie tehnică
pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi
detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării,
cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv:
construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje,
echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau
dotare; cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii
aferente organizării de şantier,

8.402.683,44
lei

Proiect
in evaluare

2017-2020

Intocmit,

Statie Ileana

Skip to content