2016

ATA NR. DOCUMENT CONTINUT
19.01.2016 HCL 1 Aprobare acoperire deficit bugetar 2015
HCL 2  Implementarea proiectului ”Restaurare și doatare Școală din Ansamblul Rural,  cu destinația expunerii tradițiilor locale în comuna Vaideeni, județul Vâlcea ”
HCL 3

 Aprobarea participării comunai Vaideeni la Programul National de Dezvoltare Rurala prin AFIR, SUB-MĂSURA 7.2 -”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii la scară mică”, proiect

”Modernizare drumuri locale din comuna Vaideeni”

05.02.2016 HCL 4  Modificarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni cu modificările și completările ulterioare
HCL 5  Implementarea proiectului ”Modernizare drum agricol Plaiul Nedeiului”, comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 6  Aprobarea programului de lucrări pe anull 2016, pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001
HCL 7  Stimularea participării la învățământul preșcolara copiilor provenind din familii defavorizate
HCL 8  Aprobarea raportului de reevaluare privind domeniul public și privat al comunei Vaideeni
HCL 9  Adoptarea bugetului local inclusiv lista deinvestiții pe anul 2016 a bugetului local al comunei Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 10
HCL 11  Includerea în domeniul public și privat al comunei Vaideeni a terenului curți-construcții din punctul Centru 1 și 2, în suprafață totală de 1998 mp situat în satul Vaideeni, comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 12  Adoptarea întocmirii actelor adiționale la Contractele de concesionare a pasunilor alpine proprietate privată a comunei, din munții Puru și Pietrimanu
19.02.2016 HCL 13  Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Vaideeni, județul Vâlcea, pe perioada 2014-2020
HCL 14  Necesitatea și oportunitatea efectuării lucrărilor de reparații curente la drumurile locale și agricole din comuna Vaideeni , județul Vâlcea, constând din balastări și executare șanțuri laterale
29.02.2016 HCL 15  Aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitardin couna Vaideeni
HCL 16  Mandatarea reprezentantului comunei Vaideeni , în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” să aprobe modificarea și completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de canalizare
HCL 17  Aprobarea necesității și oportunității reluării licitației publice deschisă cu strigare, conform Deciziei  nr. 2118/R-Com din 29 aprilie 2014 a Curții de Apel Pitești
HCL 18  Aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiției ”Extinderea și renovarea clădirii Primăriei Vaideeni”
HCL 19  Aprobarea studiului de oportunitate privind  Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public al comunei Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 20  Aprobare PUZ ”Extinderea intravilanului în vederea construirii de locuințe pentru persoanele sinistrate -Ansamblu de locuințe La Rudari-, comuna Vaideeni, județul Vâlcea” și Regulamentul Local de Urbanism
HCL 21  Reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de inmormântare
30.03.2016 HCL 22 Aporbarea parcelelor din pajisitile Puru si Pietrimanu care fac obiectul procedurii de licitatie precum si modelul de contract de inchiriere in vederea atribuirii contractelor de inchiriere conform Deciziei nr. 2118/R
HCL 23  Aprobarea excedentului de buget pe anul 2016
HCL 24  Rectificarea budetului local al comunei Vaideeni , pe trimestrul I -2016
29.04.2016 HCL 25  Aprobarea planului de analiz si acoperire a riscurilor in domeniul situatilior de urgenta, la nivelul comunei Vaideeni, judetul Valcea
HCL 26  Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 27  Aprobarea statului de functii si a orgnaigramei Primariei comunei Vaideeni
12.05.2016 HCL 28  Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 29  Completarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 (care a stat la baza emiterii HG1362/2001-anexa81-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni) cu modificarile si completarile ulterioare.
HCL 30 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni , pe trimestrul II- 2016
HCL 31  Aporbarea excedentului de buget pe anul 2016
24.06.2016 HCL 1  Constituire comisie de validare a Consiliului Local
HCL 2  Validare consilieri locali
HCL 3
HCL 4  Alegerea presedintelui de sedinta
HCL 5  Alegerea viceprimarului
HCL 6  Stabilirea comisiilor de specialitate
HCL 7  Adoptare program cu principalele actiuni pe anul 2016
a 200 HCL 8  Implementarea proiectului ”Restaurare si dotare scoala din ansamblul rural , cu destinatia expunerii traditiilor locale in comuna Vaideeni, Judetul Valcea”
HCL 9  Aprobarea necesitatii si oortunitatii realizarii unor lucrari de modernizare si reabilitare drumuri de interes local in comuna Vaideeni- Ciocioi, Atarnati, Afanata, Lazuri, Canal Valea Plaiului, Bradatele- construire Pod peste rau Luncavat, pct. Bradatele.”
HCL 10  Aprobarea necesitatii si oortunitatii realizarii unor lucrari de modernizare si reabilitare drumuri de interes local in comuna Vaideeni- Recea Rapa , Ion Ionescu, Constantin Stamatescu
HCL 11  Aprobarea necesitatii si oortunitatii realizarii unor lucrari de reabilitare drumuri comunale-D.C. 137 si D.C. 138
HCL 12 Aprobarea alocarii grauite de SGA Valcea a unui perimetru pentru exploatarea a 2000mc agregate minerale in cazuri de urgenta in scopul refacerii obiectivelor avariate sau distruse de fenomene meteorologice periculoase.
HCL 13  Modificarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 14  Completarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 (care a stat la baza emiterii HG1362/2001-anexa81-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni) cu modificarile si completarile ulterioare.
18.07.2016 HCL 15  Aprobarea participarii comunei Vaideeni la realizarea proiectului Inter-Regional POCU 2014-2020 – D.M.I.-4-16 ECONOMIE SOCIALA -AVANT SI DEZVOLTARE
HCL 16  Aprobarea regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in comuna Vaideeni
HCL 17
HCL 18  Achizitionarea serviciilor juridice de conslutanta, asistenta si reprezentare
HCL 19   Modificarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 20  Aprobarea excedentului de buget pe anul 2016
HCL 21  Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni pe trimestrul I -2016
HCL 22  Aprobarea anagajarii unui numar de 30 de persoane dintr-un mediu defavorizat cu risc major de excluziune sociala, pentru executarea unor lucrari de interes comunitar.
12.08.2016 HCL 23  Aprobarea participarii comunei Vaideeni la elaborarea si implementarea proiectului -”Vaideeni- o comunitate durabila pentru locuitorii sai” in cadrul programului POCU 2014-2020
HCL 24  Achizitionarea serviciilor juridice de conslutanta, asistenta si reprezentare
HCL 25    Modificarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 26   Completarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 (care a stat la baza emiterii HG1362/2001-anexa81-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni) cu modificarile si completarile ulterioare.
HCL 27 Aprobarea parcelarii-lotizarii terenului din punctul La Rudari -comuna Vaideeni, in vederea construirii unui ansamblu de locuinte sociale.
HCL 28  Actualizarea valorii investitiei ”Modernizare alimentare cu apa in comuna Vaideeni , judetul Valcea”, finantat prin Ordonanta 7/2008
HCL 29  Actualizarea valorii de inventara a sistemului de alimentare cu apa in comuna Vaideeni, ca urmare a receptionarii investitiei- Refacere retele alimentare cu apa inclusiv captari, satele Vaideeni si Izvoru Rece
13.09.2016 HCL 30  Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Vaideeni in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Vaideeni.
HCL 31  Aprobarea participarii comunei Vaideeni la constituirea noului parteneriat- F.L.A.G. TRANSALPINA
HCL 32  Aprobarea transmiterii dreptului de folosinta fara plata pentru un microbuz marca Opel Movano catre Scoala Gimnaziala Luca Solomon
HCL 33  Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni pe trimestrul II -2016
HCL 34  Aprobarea excedentului de buget pe anul 2016
26.10.2016 HCL 35 Acceptarea donatiei pe care domnul Stanciu Spiridon o face comunei Vaideeni
HCL 36 Aprobarea ROF a primariei comunei Vaideeni
HCL 37  Aprobarea Regulamentului Intern al Primariei comunei Vaideeni
HCL 38  Modificarea HCL nr. 27/2016 privind aprobarea statului de functii si a organigramei Primariei comunei Vaideeni
HCL 39  Modificarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 40  Aprobarea excedentului de buget pe anul 2016
HCL 41  Aprobarea participarii comunei Vaideeni la PNDR prin AFIR, SUB-MASURA 7.2- Investitii in crearea și modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, proiect ”Modernizare drumuri locale din comuna Vaideeni”
HCL 42  Numirea reprezentantului legal al societatii SC VAREMAC SRL
HCL 43  Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni pe trimestrul IV -2016
HCL 44  Aprobarea actualizarii SDL a comunei Vaideeni, 2014-2020
HCL 45    Completarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 (care a stat la baza emiterii HG1362/2001-anexa81-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni) cu modificarile si completarile ulterioare.
HCL 46  Aprobarea investitiei ”Reablitare si modernizare scoala cu clasele I-IV, sat Izvoru Rece, comuna Vaideeni, judetul Valcea ”
HCL 47
HCL 48  Aporbarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Vaideeni, judetul Valcea pe anul 2016
HCL 49   Completarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 (care a stat la baza emiterii HG1362/2001-anexa81-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni) cu modificarile si completarile ulterioare.
13.12.2016 HCL 50  Aprobarea investitiei ”Modernizarea, extindere si dotare scoala gimnaziala Luca Solomon , cmouna Vaideeni, judetul Valcea”
HCL 51  Includerea in domeniul privat al comunei Vaideeni a terenului neproductiv din punctul La Punte , in suprafata de 3528 mp, teren situat in satul Vaideeni, comuna Vaideeni, judetul Valcea
HCL 52  Includerea in domeniul privat al comunei Vaideeni a terenului neproductiv din punctul La Rudari, in suprafata de 19545 mp, si punctul La Rudari in suprafata de 8942mp  terenuri situate in satul Vaideeni, comuna Vaideeni, judetul Valcea
HCL 53  Aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017
HCL 54  Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni, pe trimestrul IV-2016
HCL 55 Aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I,II si III- anul 2016
27.12.2016 HCL 56  Aporbarea protocolului de colaborare cu UAT Horezu pentru asigurarea cu resurse financiare a dotarii Centrului de Interventie al ISU General Magheru -Brigada de interventie Horezu
HCL 57  Aporbarea protocolului de colaborare cu UAT Horezu pentru asigurarea cu resurse financiare a Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Populatiei Horezu, cu activitate prestari servicii pentru populatia comunei Vaideeni
HCL 58 Revocarea HCL Vaideeni nr. 13din 28.06.2016 cu privire la modificarea anexei  la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 59 Modificarea anexei  la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 60  Aprobarea Documentatiei Avizare Lucrari de Interventie -DALI , Devizului general al investitiei si Indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea DC 137 si DC138, comuna Vaideeni , judetul Valcea”
HCL 61  Aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului de lucrari si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: Modernizare si reabilitare drumuri de interes local Ciocioi, Atarnati, Afanata, Bradatele, Lazuri, Tronson Ciocioi, Drum vicinal canal Valea Plaiului si construire pod peste Luncavat, comuna Vaideeni, judetul Valcea
HCL 62  Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni pe trimestrul IV -2016

 

Skip to content