2018

DATA NR. DOCUMENT CONTINUT
09.01.2018  HCL 1 Aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Vaideeni
HCL2 Aprobarea acoperirii deficitului bugetar pentru anul 2017- Secțiunea Dezvoltare
HCL3  Aprobarea excedentului de buget pe anul 2018
31.01.2018 HCL4 Aprobarea programului de lucrătri pe anul 2018 pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001
HCL5 Îndreptarea unei erori materiale în numerotarea unei Hotărâri a Consiliului Local Vaideeni
15.02.2017  HCL 6 Stabilirea componenței „Grupului de lucru local” pentru problemele romilor
HCL 7 Aprobarea constituirii grupului de lucru pentru întocmirea amenajamentului
pastoral la nivelul comunei Vaideeni
HCL 8 Modificare art. 32 din HCL Vaideeni nr, 120/2017 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
HCL 9  Aprobarea bugetului local pe anul 2018 al comunei Vaideeni, județul Vâlcea și numărul de posturi și fondul de salarii pe anii 2017-2018
HCL 10 Aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vaideeni
 HCL 11 aprobarea: incheierii unui act aditional la  contractul de inchiriere nr 48/05.05.2014 privind inchirierea unei pajisti proprietate privata a comunei Vaideeni
 HCL 12 Aprobarea: incheierii unui act aditional la Contractul de concesiune nr.5217/1.10.2004, titular Popa Anisoara
 HCL 13 Aprobarea: incheierii unui act aditional la Contractul de concesiune “.Mai/20.12.2005, titular Sărdărescu Elena Marina
 30.03.2018  HCL 14 Aprobarea regulamentului de pășunat valabil pe teriroriul administrativ al comunei Vaideeni
HCL 15
HCL 16 Aprobarea: Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2018