LISTA PROIECTE

Nr. Crt

Titlul proiectului Obiective Tip investitie Cheltuieli eligibile Cost proiect Stadiu proiect

Per. derulare proiect

FINALIZATE
SAPARD
1.

Infiintare sistem de canalizare in comuna Vaideeni

 

 

 

Realizarea unei retele de canalizare si a unei statii de epurare care sa asigure preluarea, colectarea si tratarea apelor uzate provenite de la institutiile publice, agenti economici si gospodarii particulare. Investitie noua

-Amenajarea terenului

– Realizarea infrastructurii obiectivului (retea de record, utilitati exterioare incintei)

-Proiectare si asistenta tehnica

– Iinvestitia de baza

-Organizare de santier

-Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie

-Cheltuieli diverse si neprevazute(5% din SE)

994.000 euro Proiect finalizat 2004
P.N.D.R. 313
2. Amenajare de marcaje trasee turistice, refugii turistice de utilitate publica, infiintarea si amenajarea de trasee tematice Infiintarea de marcaje turistice, panouri informative, infiintarea a doua refugii turistice ; infiintarea si amenajarea de trasee tematice; Editarea de pliante turistice, ghiduri turistice, site pe internet, etc; Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica Investitie noua

-Studii de teren

-Proiectare  si inginerie

-Consultanta si instalatii

-Asistenta tehnica

-Constructii si instalatii

-Dotarii

– Cheltuieli diverse si neprevazute (2%)

161.234 euro valoare eligibila Proiect finalizat 2010-2013
P.N.D.R. 413.322
3. Achizitionarea de utilaj si echipamente pentru serviciul public,comuna Vaideeni, judetul Valcea Achizitionarea de utilaj si echipamente pentru serviciul public, comuna Vaideeni, judetul Valcea Investitie noua – achizitionarea unui buldoexcavator pentru serviciul de situatii de urgenta din cadrul Comunei Vaideeni, judetul Valcea 74.605 euro valoare eligibil Proiect finalizat 2014-2015
Reforma educaţiei timpurii în România
4. Construire grădiniţă cu program normal, cu două săli Proiect finalizat 2015

IN  IMPLEMENTARE

P.N.D.L.
1. Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, judetul Valcea Reabilitare/ modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/ sau drumuri publice din interiorul localitatilor Investitie noua

a) Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului;

b) corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes local;

c) amenajarea acostamentelor;

d) amenajarea I           ntersectiillor cu alte drumuri laterale;

e) executia de sisteme colectoare si de dirijare a apelor pluviale;

f) refacerea si constructia de podete si poduri, ziduri de sprijin, consolidari de taluzuri

6.771.281 lei cf. contract 3431/ 09.04.2014

Proiect in

implementare

2012-2020
2. Reabilitare retea de distributie apa potabila in satele Vaideeni si Izvorul Rece, comuna Vaideeni, judetul Valcea Realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de alimentare cu apa Investitie noua Lucrari pentru extinderea,  reabilitarea/ modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apa existente

10.156.294 lei cf. contract 6186/ 14.07.2014

 

Proiect in

implementare

2012-2020
3. Extindere reţea canalizare menajeră Vaideeni – tronson amplasament Învârtita Dorului – Staţia de epurare Vaideeni Realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate Investitie noua Lucrari pentru extinderea,  reabilitarea/ modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apa 550.880 lei cf. contract 4969/ 07.05.2015

Proiect in

implementare

2014-2015
P.N.D.R. 125b
4. Imbunatatirea infrastructurii drumurilor forestiere din comuna Vaideeni, judetul Valcea Adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier Investitie noua

-Amenajarea terenului

-Proiectare si asistenta tehnica

– Iinvestitia de baza

-Organizare de santier

-Comisioane şi taxe

-Cheltuieli diverse si neprevazute

1.436.981 euro valoare eligibila

Proiect in

implementare

2012-2015
P.N.D.R. 322d
5. Refacere şi modernizare D.C. 157 şi podeţe aferente afectate de inundaţiile din anul 2010, sat Izvoru Rece, comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea

Refacere pe o lungime de cca 2 km a drumului local 157, deteriorat  în urma unor calamităţi;

Refacere 3 podeţe afectate de calamităţile din anul 2010

Investitie noua

-Amenajarea terenului

-Proiectare si asistenta tehnica

– Iinvestitia de baza

-Organizare de santier

-Comisioane şi taxe

-Cheltuieli diverse si neprevazute

375.888 euro valoare eligibila Proiect in implementare 2012-2015
P.N.D.R. 413.313
6. Înfiinţare centru local de informare turistică, sat Vaideeni,comuna Vaideeni

Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru tineri si femei.Cresterea valorii adaugate in activitati de turism.

Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice.Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.

Investitie noua

-Studii de teren

-Proiectare  si inginerie

-Consultanta si instalatii

-Constructii si instalatii

-Dotari

 

112.893 euro valoare eligibila Proiect in implementare 2014-2015
P.N.D.R. 413.322
7. Extinderea şi renovarea clădirii Primăriei Vaideeni Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza petru populatia rurala.Prin renovarea cladirii seva reorganiza fluxul de servicii pentru populatie reusind astfel asigurarea unor servicii publice de baza pentru populatie care se vor desfasura in conditii de calitate. Investitie noua

-Studii de teren

-Proiectare  si inginerie

-Consultanta si instalatii

-Constructii si instalatii

-Dotari

 

154.773 euro valoare eligibila Proiect in implementare 2014-2015
8. Revitalizarea vieţii artistice şi culturale în comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea prin achiziţionarea infrastructurii de spectacole în aer liber Asigurarea unei infrastructuri de spectacol adecvate fondului folcloric din Comuna Vaideeni, , contribuind la mentinerea evenimentelor culturale existente, revitalizarea celor ce nu pot fi organizate anual si dezvoltarea de noi manifestari. Investitie noua – achiziţionarea unei infrastructuri de spectacol în aer liber, compusă din scenă demontabilă cu acoperiş, instalaţie de sonorizare, instalaţie de lumini, generator electric şi scaune mobile (module de 6 locuri) 56.888 euro valoare eligibila Proiect in implementare 2015
Programul National de Reabilitare, Modernizare si Dotare Asezaminte Culturale – C.N.I.
9. Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Izvorul Rece Investitie noua Modernizare si dotare camin cultural Izvorul Rece 297.460 euro Proiect in implementare 2014-2020
POS Mediu 2.1. –  Parteneriat cu CJ Valcea
10. Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea Investitie noua Proiect in implementare
POSCCE  3.2.1 apel 3 – Parteneriat cu CJ Valcea
11. Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – grupa 4 Investitie noua Proiect in implementare

 

Skip to content