AGRICOL

COMPARTIMENT AGRICOL

Anunț declarare date pentru înscrierea în registrul agricol

Date de contact:

Adresa: Primăria comunei Vaideeni, str. Principală, nr. 164, sat Vaideeni, comuna Vaideeni, județul Vâlcea

Telefon: 0250865009

Fax: 0250865001

E-mail: vaideeni@vl.e-adm.ro / primaria.vaideeni@yahoo.com

Atributii:

 • Participa la aplicarea Legilor fondului funciar: 18/1991, 169/1997 si 1/2000;
 • Participa la aplicarea Legii 44/1994 privind veteranii de razboi;
 • Intocmeste note de constatare la solicitarea cetatenilor privind pagubele sau litigiile cu alti cetateni;
 • Raspunde de punerea in aplicare a deciziilor D.G.A.I.A. Valcea;
 • Indeplineste si alte sarcini solicitate prin acte normative;
 • Organizeaza, intocmeste si tine evidenta Registrului Agricol;
 • Intocmeste si raspunde de eliberarea adeverintelor pe baza registrului agricol in conditiile legii;
 • Asigura operarea inregistrarilor in registrul agricol, efectuarea mentiunilor de modificari in baza documentelor care atesta proprietatea;
 • Intocmeste dari de seama statistice si le trimite la Directia Agricola, Directia de Statistica, Oficiul de Cadastru privind evidenta terenurilor agricole, situatia acestora pe categorii de folosinta, a animalelor si productiile realizate pe culturi agricole, produse agricole;
 • Raspunde de eliberarea certificatelor de productie, bilete de proprietate a animalelor si inregistreaza miscarea efectivelor de animale in conditiile legii;
 • Inmaneaza titlurile de proprietate, inregistrandu-le in registrul special de evidenta si urmareste achitarea taxei de eliberare;
 • Efectueaza operatiunile in registrul agricol pe baza titlurilor de proprietate;
 • Indeplineste atributiile responsabilului de arhiva in conditiile cu Legea nr. 16/1996;
 • Elibereaza la cerere adeverinte si copii de pe documentele din arhiva;
 • Indeplineste alte sarcini stabilite prin dispozitiile primarului, viceprimarului, secretarului si hotararile Consiliului Local;
 • Desfasoara activitatea impusa de legile Fondului Funciar privitor la dispozitia comisiei locale documentele din arhiva primariei si registrele agricole;
 • Pune la dispozitia biroului impozite si taxe datele din registrele agricole privind calcularea impozitelor si taxelor la gospodariile populatiei si unitatile cu personalitate juridical;

Activitatea compartimentului agricol este reglementat de urmatoarele acte normative:

HG 218/09.04.2015

OMFP 734/480/1003/3727/2015– din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019

– O R D I N  pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019


LISTA structurilor asociative

prevazute la art.6. din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

 • Asociatia Crescatorilor de albine din Romania- Filiala Judeteana Valcea; sediul in munic.Rm Valcea, str.General Magheru, nr.1, Bl.V1, ap.P, CIF 26990823;
 • Asociatia crescatorilor de bovine Codruta cu sediul in com.Vaideeni, judetul Valcea, CIF 13997552, reprezentata de Anica Dumitru
 • Asociatia crescatorilor de ovine „Padina Nedeiului” cu sediul in com.Vaideeni, jud.Valcea, CIF 30060314, reprezentata de Jinaru Adam
 • Asociatia Judeteana a Cultivatorilor de Capsuni, Arbusti si Pomi Fructiferi Valcea, cu sediul in Vaideeni, judetul Valcea , CIF 16857200, reprezentanta de Patrut Sorinel
 • Asociatia agricola „Tara Lovistei” localitatea Titesti, CIF 342882278. Persoane nominalizate Dinica Minodora si Anica Dumitru;
 • „Asociatia Tinerilor Fermieri Mosneni” cu sediul in satul Izvoru Rece, com.Vaideeni, judetul Valcea, CIF 34312481. Persoana nominalizata: Deaconescu Claudiu, tel.0740 384382 si 0764 838355

Amenajamentul pastoral al comunei Vaideeni cu valabilitate de 10 ani

Skip to content