AGRICOL

COMPARTIMENT AGRICOL

 

2021Măsuri de mediu și climă 2021

2017

Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa inscrie declare datele pentru inscrierea in registrul agricol 

 Date de contact:

Adresa: primaria comunei Vaideeni, sat Vaideeni, judetul Valcea

telefon : 0250865009

fax 0250865001

email: vaideeni@vl.e-adm.ro

Atributii:

 • Participa la aplicarea Legilor fondului funciar: 18/1991, 169/1997 si 1/2000;
 • Participa la aplicarea Legii 44/1994 privind veteranii de razboi;
 • Intocmeste note de constatare la solicitarea cetatenilor privind pagubele sau litigiile cu alti cetateni;
 • Raspunde de punerea in aplicare a deciziilor D.G.A.I.A. Valcea;
 • Indeplineste si alte sarcini solicitate prin acte normative;
 • Organizeaza, intocmeste si tine evidenta Registrului Agricol;
 • Intocmeste si raspunde de eliberarea adeverintelor pe baza registrului agricol in conditiile legii;
 • Asigura operarea inregistrarilor in registrul agricol, efectuarea mentiunilor de modificari in baza documentelor care atesta proprietatea;
 • Intocmeste dari de seama statistice si le trimite la Directia Agricola, Directia de Statistica, Oficiul de Cadastru privind evidenta terenurilor agricole, situatia acestora pe categorii de folosinta, a animalelor si productiile realizate pe culturi agricole, produse agricole;
 • Raspunde de eliberarea certificatelor de productie, bilete de proprietate a animalelor si inregistreaza miscarea efectivelor de animale in conditiile legii;
 • Inmaneaza titlurile de proprietate, inregistrandu-le in registrul special de evidenta si urmareste achitarea taxei de eliberare;
 • Efectueaza operatiunile in registrul agricol pe baza titlurilor de proprietate;
 • Indeplineste atributiile responsabilului de arhiva in conditiile cu Legea nr. 16/1996;
 • Elibereaza la cerere adeverinte si copii de pe documentele din arhiva;
 • Indeplineste alte sarcini stabilite prin dispozitiile primarului, viceprimarului, secretarului si hotararile Consiliului Local;
 • Desfasoara activitatea impusa de legile Fondului Funciar privitor la dispozitia comisiei locale documentele din arhiva primariei si registrele agricole;
 • Pune la dispozitia biroului impozite si taxe datele din registrele agricole privind calcularea impozitelor si taxelor la gospodariile populatiei si unitatile cu personalitate juridical;

Activitatea compartimentului agricol este reglementat de urmatoarele acte normative:

HG 218/09.04.2015

OMFP 734/480/1003/3727/2015– din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019

– O R D I N  pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019


Cereri si acte

Acte necsare instrainare teren extravilan

Cerere eliberare adeverinta rol agricol

Cerere inregistrare teren

-Declaratie pentru completare in registrul agricol

 


LISTA structurilor asociative

prevazute la art.6. din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

 • Asociatia Crescatorilor de albine din Romania- Filiala Judeteana Valcea; sediul in munic.Rm Valcea, str.General Magheru, nr.1, Bl.V1, ap.P, CIF 26990823;
 • Asociatia crescatorilor de bovine Codruta cu sediul in com.Vaideeni, judetul Valcea, CIF 13997552, reprezentata de Anica Dumitru
 • Asociatia crescatorilor de ovine „Padina Nedeiului” cu sediul in com.Vaideeni, jud.Valcea, CIF 30060314, reprezentata de Jinaru Adam
 • Asociatia Judeteana a Cultivatorilor de Capsuni, Arbusti si Pomi Fructiferi Valcea, cu sediul in Vaideeni, judetul Valcea , CIF 16857200, reprezentanta de Patrut Sorinel
 • Asociatia agricola „Tara Lovistei” localitatea Titesti, CIF 342882278. Persoane nominalizate Dinica Minodora si Anica Dumitru;
 • „Asociatia Tinerilor Fermieri Mosneni” cu sediul in satul Izvoru Rece, com.Vaideeni, judetul Valcea, CIF 34312481. Persoana nominalizata: Deaconescu Claudiu, tel.0740 384382 si 0764 838355

Amenajamentul pastoral al comunei Vaideeni cu valabilitate de 10 ani

Skip to content