OBIECTIVE TURISTICE


Portul naţional tradiţional, pitoresc şi autentic al locuitorilor, existenţa unui bogat şi nealterat folclor local, oral, instrumental şi coregrafic, a unui artizanat bucolic, standardul ridicat, dar fundamentat pe tradiţional şi bun gust, al confortului din condiţiile de habitare, sunt şi ele elemente de atracţie din punct de vedere al turismului. Un rol important în acelaşi sens, îl are şi faptul că, în imediata apropiere şi în zonă, în condiţii uşor accesibile, se găsesc obiective majore al turismului naţional şi zonal:
Mânăstirile oltene, peşterile din zonă (Peştera Liliecilor – Bistriţa, Peştera Polovragi, Peştera Muierilor – Baia de Fier), cheile Bistriţei oltene, ale Olteţului, piramidele de şiroire din sedimentele cu sare de la Slătioara, trovanţii din carierele de nisip din Costeşti, ceramica de Horezu, monumente ale naturii şi istorice, muzeele din zonă şi din judeţ, etc.
Apropierea de numeroasele şi atractivele localităţi balneoclimaterice ale judeţului;
Govora, Olăneşti, Călimăneşti, Cozia, Ocniţa, constituie valenţe turistice de mare importanţă, ce pot fi luate în consideraţie. Şi ele au fost cuantificate şi au fost luate în calcul de către factorii de decizie din Turismul Naţional, astfel încât, localitatea Vaideeni a fost nominalizată între localităţile pilot, incluse în 1993 în Agroturismul montan.

         Agroturismul montan.
În satul Vaideeni au fost înscrise şi satisfac corespunzător baremul de dotare şi confort, un număr de 15 gospodării, care au primit şi pot primi oricând oaspeţi din ţară şi din afară, care preferă acest gen de turism, cu cazare individualizată, evitând astfel cazarea comună de tip cabană, hotel, bloc, forme care nu rezolvă la modul optim odihna, şi nu înlătură complet stresul de aglomerare, de care suferă numeroşi oameni din cei care trăiesc în furnicarul oraşelor.
         Pe lângă aceste posibilităţi de cazare există şi 4 pensiuni si agropensiuni in comuna Vaideeni.
Obiective turistice, din orizontul local, foarte apropiate de sat şi uşor accesibile, sunt:
– Biserica de zid cu hramul “Sfântul Ioan Botezătorul” (1878) – în satul Vaideeni
– Biserica de lemn cu hramul “Cuvioasa Paraschiva” (1556-1557) – în satul Marita, monument de arhitectură inclus pe lista Legii 5/2000
– Biserica de lemn cu hramul “Cuvioasa Paraschiva” – ctitorită de haiducul Coman în anul 1893 şi renovată în anul 1932, în satul Cornet
– Biserica de zid cu hramul “Sfânta Maria” – în satul Izvoru Rece
– Centrul etnografic Vaideeni – important centru etnofolcloric, legat de transhumanţă şi obiceiurile pastorale, renumit pentru prelucrarea artistică a pieilor, lânilor şi confecţionarea de instrumente muzicale, port popular ciobănesc cu influenţe din zona Mărginimii Sibiului
– Arhitectura tradiţională – case vechi cu pridvor, specifice zonei etnografice “Oltenia de sub munte” şi case cu ocol, specifice Mărginimii Sibiului
– Costum popular, în două culori, alb şi negru, asemănător zonei Mărginimii Sibiului
– Cusături şi ţesături artistice (desagi), meşteşuguri cu o răspândire din ce în ce mai redusă
– Confecţionare de instrumente muzicale – fluiere
– Prelucrarea artistică a lemnului – obiecte de uz gospodăresc: lăzi, coşuri, furci de tors lâna, etc.
     

Obiective turistice naturale:

Cheile Cernei                                                                      – Lacul Marginea

– Cheile Luncavatului (Paraul Sec)                                       – Cascadele de pe Balota

– Piatra Crucii                                                                        – Moara Dracilor 

– Coltul Ursului                                                                     – Cascada Miresii

– Sorbul din Cheile Cernei                                                    – Cascada Miorita

– Cascada Moara Dracilor                                                     – Lacul Florica

– Piatra Spanzurata                                                                – Varful  Ursu  

– Piatra Incalecata                                                                 – Lacul Balota

– Piatra Caseriei                                                                    – Izvorul cu muschi

– Cascadele din Valea superioara a Luncavatului

– Tribunalul haiducilor si Vazduhul

– Pietrele Gauriciu

– Pietrele Stroestilor
– Piatra cu Icoana

– Cheisoara

– Luncile Frumoase

– Varful Nedeia

– Varful Capatana

– Cheile Cernei;
-“Piatra spânzurată” – monument al naturii pe Valea plopilor, sat Izvoru- Rece;
– Defileul Râului Luncavăţ;

                    Trasee turistice montane şi refugii salvamont :  

            Din comuna Vaideeni pornesc 10 trasee turistice marcate destinate drumetilor si 2 trasee off road pentru posesorii de masini de teren, care fac legatura intre Oltenia se sub munte si Valea Lotrului. Pe aceste trasee pot intalnii si 2 refugii salvamont dotate cu apa curenta si lemne in apropriere.

Skip to content