OBIECTIVE TURISTICE

Portul naţional tradiţional, pitoresc şi autentic al locuitorilor, existenţa unui bogat şi nealterat folclor local, oral, instrumental şi coregrafic, a unui artizanat bucolic, standardul ridicat, dar fundamentat pe tradiţional şi bun gust, al confortului din condiţiile de habitare, sunt şi ele elemente de atracţie din punct de vedere al turismului.
 Un rol important în acelaşi sens, îl are şi faptul că, în imediata apropiere şi în zonă, în condiţii uşor accesibile, se găsesc obiective majore al turismului naţional şi zonal:
Mânăstirile oltene, peşterile din zonă (Peştera Liliecilor – Bistriţa, Peştera Polovragi, Peştera Muierilor – Baia de Fier), cheile Bistriţei oltene, ale Olteţului, piramidele de şiroire din sedimentele cu sare de la Slătioara, trovanţii din carierele de nisip din Costeşti, ceramica de Horezu, monumente ale naturii şi istorice, muzeele din zonă şi din judeţ, etc.
Apropierea de numeroasele şi atractivele localităţi balneoclimaterice ale judeţului; Govora, Olăneşti, Călimăneşti, Cozia, Ocniţa, constituie valenţe turistice de mare importanţă, ce pot fi luate în consideraţie. Şi ele au fost cuantificate şi au fost luate în calcul de către factorii de decizie din Turismul Naţional, astfel încât, Localitatea Vaideeni a fost nominalizată între localităţile pilot, incluse în 1993 în Agroturismul montan.
În satul Vaideeni au fost înscrise şi satisfac corespunzător baremul de dotare şi confort, un număr de 15 gospodării, care au primit şi pot primi oricând oaspeţi din ţară şi din afară, care preferă acest gen de turism, cu cazare individualizată, evitând astfel cazarea comună de tip cabană, hotel, bloc, forme care nu rezolvă la modul optim odihna, şi nu înlătură complet stresul de aglomerare, de care suferă numeroşi oameni din cei care trăiesc în furnicarul oraşelor. Obiective turistice minore, din orizontul local, foarte apropiate de sat şi uşor accesibile, sunt:
-Biserica de lemn cu hramul „ Cuvioasa Paraschiva,, din satul Mariţa – este cea mai veche biserică de lemn din Oltenia (datată din 1557) ;
-Biserica de zid cu hramul ,,Sf. Ioan Botezătorul,, (datată din 1877) din satul Vaideeni – monument de arhitectură;
-Biserica de lemn cu hramul ,,Cuvioasa Paraschiva,, (datată din 1893) din satul Cornet -monument de arhitectură;
-Capelele Talanci şi Bădulesti;
-Cheile Cernei;
-,,Piatra spânzurată,, – monument al naturii pe Valea plopilor, sat Izvoru- Rece;
-Piua pe apă din satul Vaideeni;
-Defileul râului Luncavăţ;
Din Vaideeni, două drumuri de plai, cu acces la stâni, constituie trasee turistice de intrare, dinspre sud, în masivele Căpăţâna şi Parâng. Unul se desfăşoară pe cumpăna apelor dinspre răsărit şi urmează traseul Dealul Mare-Frăsinet-Jariştea-Cârciuma lui Dincă-cabana Vârful Roman-Vârful Ursu, de unde se desprinde drumul de picior spre Groapa Mălăii, Dârjala şi spre cabana şi stâna Piatra Roşie. Al doilea drum, cel de pe cumpăna apelor dinspre apus, urmează traseul Dealul Capela-Fântâna din plai-Comanda-Izvorul cumpenelor-Marginea Găuriciu-Căşeria-Coasta lacurilor-Vârful Nedei-Târnovu-Curmătura Olteţului-cabana Obârşia Lotrului- Lacul Gâlcescu.