2020

DATA NR. DOCUMENTCONȚINUT
09.01.2020HCL 1Aprobarea acoperirii deficitului bugetar pentru anul 2019 – sectiunea dezvoltare
09.01.2020HCL 2Aprobarea excedentului de buget pe anul 2020
09.01.2020HCL 3Aprobare parcelare – lotizare teren
30.01.2020HCL 4
Aprobarea programului de lucrari pentru persoanele beneficiare al Legii 416 / 2001
30.01.2020HCL 5Aprobarea contului de excutie al bugetului local al comunei Vaideeni trim I, II 2019
30.01.2020HCL 6Aprobare modului de tinere la zi a Registrului agricol al comunei Vaideen i
30.01.2020HCL 7Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual al aparatului de specialitate al Primariei comunei Vaideeni
30.01.2020HCL 8Aprobare parteneriat UAT Vaideeni – CJ Valcea – Centru comunitar integrat
30.01.2020HCL 9Aprobare parteneriat UAT Vaideeni – Sc Luca Solomon Vaideeni – Incluziune sociala
20.02.2020HCL 10Aprobare buget local 2020
20.02.2020HCL 11Aprobare, actualizare PAAR ISU 2020
06.03.2020HCL 12
Aprobare contractari servicii redactare, asistenta / reprezentare
06.03.2020HCL 13
Prorogare termen taxa salubrizare
06.03.2020HCL 14
Aprobare spor
06.03.2020HCL 15Aprobare spor
06.03.2020HCL 16Aprobare organigrama
06.03.2020HCL 17Aprobare act aditional UAT Vaideeni – Urban SA
13.03.2020HCL 18Aprobare act aditional prelungire contract de executie lucrari
13.03.2020HCL 19
Achizitionare saci si pubele colectare deseuri
13.03.2020HCL 20Aprobare buget local rectificativ trim I 2020
13.03.2020HCL 21Aprobare inventarieri 2018
13.03.2020HCL 22Aprobarea salariilor de baza
13.03.2020HCL 23Aprobare Indicatori si deviz investitii
13.03.2020HCL 24Aprobare acord parteneriat
09.04.2020HCL 25Modificare art 1 din HCL nr 104 / 2019
09.04.2020HCL 26Aprobarea structurii retelei scolare
09.04.2020HCL 27 Aprobare contractari servicii redactare, asistenta / reprezentare
09.04.2020HCL 28Aprobare act aditional la contract 4899 / 18.08.2009
09.04.2020HCL 29Aprobare documente necesare – contract salubrizare
09.04.2020HCL 30Aprobarea Raportului de evaluare punctul La Rudari
09.04.2020HCL 31 Aprobarea Raportului de evaluare punctul La Rudari
09.04.2020HCL 32Completarea preambulului HCL Vaideeni 101 / 2019
09.04.2020HCL 33Revocare HCL 14 si 15 din anul 2020
09.04.2020HCL 34Inscrierea in domeniul public a unui imobil – teren intravilan
09.04.2020HCL 35Aprobare buget local rectificativ trim II 2020
09.04.2020HCL 36 Aprobare contractari servicii redactare, asistenta / reprezentare
09.04.2020HCL 37 Aprobare contractari servicii redactare, asistenta / reprezentare