2020

DATA NR. DOCUMENTCONȚINUT
09.01.2020HCL 1Aprobarea acoperirii deficitului bugetar pentru anul 2019 – sectiunea dezvoltare
09.01.2020HCL 2Aprobarea excedentului de buget pe anul 2020
09.01.2020HCL 3Aprobare parcelare – lotizare teren
30.01.2020HCL 4
Aprobarea programului de lucrari pentru persoanele beneficiare al Legii 416 / 2001
30.01.2020HCL 5Aprobarea contului de excutie al bugetului local al comunei Vaideeni trim I, II 2019
30.01.2020HCL 6Aprobare modului de tinere la zi a Registrului agricol al comunei Vaideen i
30.01.2020HCL 7Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual al aparatului de specialitate al Primariei comunei Vaideeni
30.01.2020HCL 8Aprobare parteneriat UAT Vaideeni – CJ Valcea – Centru comunitar integrat
30.01.2020HCL 9Aprobare parteneriat UAT Vaideeni – Sc Luca Solomon Vaideeni – Incluziune sociala
20.02.2020HCL 10Aprobare buget local 2020
20.02.2020HCL 11Aprobare, actualizare PAAR ISU 2020
06.03.2020HCL 12
Aprobare contractari servicii redactare, asistenta / reprezentare
06.03.2020HCL 13
Prorogare termen taxa salubrizare
06.03.2020HCL 14
Aprobare spor
06.03.2020HCL 15Aprobare spor
06.03.2020HCL 16Aprobare organigrama
06.03.2020HCL 17Aprobare act aditional UAT Vaideeni – Urban SA
13.03.2020HCL 18Aprobare act aditional prelungire contract de executie lucrari
13.03.2020HCL 19
Achizitionare saci si pubele colectare deseuri
13.03.2020HCL 20Aprobare buget local rectificativ trim I 2020
13.03.2020HCL 21Aprobare inventarieri 2018
13.03.2020HCL 22Aprobarea salariilor de baza
13.03.2020HCL 23Aprobare Indicatori si deviz investitii
13.03.2020HCL 24Aprobare acord parteneriat
09.04.2020HCL 25Modificare art 1 din HCL nr 104 / 2019
09.04.2020HCL 26Aprobarea structurii retelei scolare
09.04.2020HCL 27 Aprobare contractari servicii redactare, asistenta / reprezentare
09.04.2020HCL 28Aprobare act aditional la contract 4899 / 18.08.2009
09.04.2020HCL 29Aprobare documente necesare – contract salubrizare
09.04.2020HCL 30Aprobarea Raportului de evaluare punctul La Rudari
09.04.2020HCL 31 Aprobarea Raportului de evaluare punctul La Rudari
09.04.2020HCL 32Completarea preambulului HCL Vaideeni 101 / 2019
09.04.2020HCL 33Revocare HCL 14 si 15 din anul 2020
09.04.2020HCL 34Inscrierea in domeniul public a unui imobil – teren intravilan
09.04.2020HCL 35Aprobare buget local rectificativ trim II 2020
09.04.2020HCL 36 Aprobare contractari servicii redactare, asistenta / reprezentare
09.04.2020HCL 37 Aprobare contractari servicii redactare, asistenta / reprezentare
10.11.2020HCL 1
Alegerea presedintelui de sedinta
10.11.2020HCL 2Constituirea comisiilor de specialitate
10.11.2020HCL 3Alegerea viceprimarului comunei Vaideeni
12.11.2020HCL 4Aprobare buget trim IV
12.11.2020HCL 5Desemnare reprezentanti
12.11.2020HCL 6Aprobarea proiectului de imbunatatire continutului digital si a infrastructurii TIC
21.12.2020HCL 7Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
21.12.2020HCL 8Aprobare sume cu destinatia cadou
21.12.2020HCL 9
Rectificare buget trim IV
21.12.2020HCL 10Apromarea prelungirii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA INF
21.12.2020HCL 11Desemnare reprezentati CL
21.12.2020HCL 12Act aditional contract pajisti
21.12.2020HCL 13 Act aditional contract pajisti
21.12.2020HCL 14Structura retelei scolare
21.12.2020HCL 15Aprobarea serviciilor juridice de consultanta
21.12.2020HCL 16Schimbare destinatie imobil
21.12.2020HCL 17 Aprobarea serviciilor juridice de consultanta
21.12.2020HCL 18 Aprobare act aditional la contractul de asistenta juridica
30.12.2020HCL 19Aprobare proiect si cheltuieli ” Centru comunitar integrat”
30.12.2020HCL 20Aprobarea indicatorilot tehnico-economici – Retea de gaze naturale
30.12.2020HCL 21Aprobarea aderarii comunei la Cluster BIO Oltenia
30.12.2020
HCL 22Mandatare reprezentan la ADI APA VL
30.12.2020HCL 23 Mandatare reprezentan la ADI APA VL
30.12.2020HCL 24Aprobare cuantum burse elevi


Skip to content