2020

DATA NR. DOCUMENTCONȚINUT
09.01.2020HCL 1Aprobarea acoperirii deficitului bugetar pentru anul 2019 – sectiunea dezvoltare
09.01.2020HCL 2Aprobarea excedentului de buget pe anul 2020
09.01.2020HCL 3Aprobare parcelare – lotizare teren
30.01.2020HCL 4
Aprobarea programului de lucrari pentru persoanele beneficiare al Legii 416 / 2001
30.01.2020HCL 5Aprobarea contului de excutie al bugetului local al comunei Vaideeni trim I, II 2019
30.01.2020HCL 6Aprobare modului de tinere la zi a Registrului agricol al comunei Vaideen i
30.01.2020HCL 7Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual al aparatului de specialitate al Primariei comunei Vaideeni
30.01.2020HCL 8Aprobare parteneriat UAT Vaideeni – CJ Valcea – Centru comunitar integrat
30.01.2020HCL 9Aprobare parteneriat UAT Vaideeni – Sc Luca Solomon Vaideeni – Incluziune sociala
20.02.2020HCL 10Aprobare buget local 2020
20.02.2020HCL 11Aprobare, actualizare PAAR ISU 2020