ANUNȚURI

MARȚI 13Ziua Informării Preventive

Rezultate concurs – consilier juridic

Anunț selecție dosare – consilier juridic

Anunț concurs – consilier juridic

Rezultate finale concurs asistent medical comunitar

Rezultate finale concurs mediator sanitar

Rezultate proba scrisă asistent medical comunitar

Rezultate proba scrisa mediator sanitar

Rezultate finale concurs Muncitor calificat II – cantonier

Rezultate finale concurs inspector debutant

Rezultate proba scrisă concurs muncitor calificat II – cantonier

Proces – verbal prezență concurs muncitor calificat II – cantonier

Proces – verbal selecție dosare: mediator sanitar, asistent medical comunitar

Documentație informare public PUZ – Handolescu Andrei

Proces – verbal selecție dosare concurs – inspector debutant

Proces – verbal selecție dosare concurs – muncitor calificat II – cantonier

Anunț – informare

Anunț – concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de : Asistent medical comunitar și mediator sanitar

Anunț – concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante

Anunț – amenajament fond forestier

Anunț – închiriere pășuni

Anunț de intenție – lucrări

Model declarație salubritate

Anunț de intenție : declarație ; caiet de sarcini ; contract

Anunț privind decizia etapei de încadrare de către APM Vâlcea

Anunț rezultate concurs referent în cadrul Biroului proiecte și achiziții

Anunț rezultate concurs inspector debutant în cadrul Biroului proiecte și achiziții

Proces – verbal rezultat concurs consilier gradul I A

Proces-verbal selecție dosare concurs – consilier în cadrul Biroului contabilitate, taxe și impozite și executări silite

Proces-verbal selecție dosare concurs – referent în cadrul Biroului proiecte și achiziții

Proces-Verbal selecție dosare concurs – inspector debutant în cadrul Biroului proiecte și achiziții

Anunț concurs

Anunț concurs

Anunț rezultate concurs – inspector

Proces-verbal selecție dosare concurs – inspector în cadrul Biroului proiecte și achiziții publice

Anunț rezultate concurs – Referent

Anunț rezultate concurs – Muncitor calificat – cantonier

Proces-verbal selecție dosare concurs – cantonier în cadrul compartimentului administrativ

Proces-verbal sececție dosare concurs – referent – Centru de Informare Turistică

Anunț concurs

Materiale / informații utile – ajutor pentru încălzire / supliment pentru energie / măsură de compensare – PLIANT / INFORMAȚII

Locuri de muncă vacante săptămâna 20-26.10.2021

Anunț concurs

Broșură de informare pentru consumatorii vulnerabili

Locuri de muncă vacante săptămâna 13-19.10.2021

Prevenirea incendiilor generate de mijloacele de încălzire !

Anunț întreruperea furnizării energiei electrice

Locuri de muncă vacante săptămâna 22-28.09.2021

Anunț întreruperea furnizării energiei electrice

Locuri de muncă vacante săptămâna 08-14.09.2021

Locuri de muncă vacante săptămâna 01-07.09.2021

Anunț întreruperea furnizării energiei electrice

Verificare tehnică utilaje agricole

Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare – Populație

Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare – Prevenirea Incendiilor

Skip to content