ANUNȚURI

ANUNȚ – În atenția cetățenilor cu drept de vot ai UAT Vaideeni, județul Vâlcea

ANUNȚ – referitor la ,,Documente solicitate” conform – Anunț de participare

ANUNȚ – privind achiziția de produse Masa caldă în regim de catering / pachet alimentar prin Programul național ,,Masă sănătoasă”

ANUNȚ — privind deschiderea consultării publice

ANUNȚ – SOLICITARE DE CLARIFICARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE – ACHIZIȚIE DE PRODUSE PENTRU PROGRAMUL PILOT CONFORM ORDONANTA 77 / 2023

ANUNȚ – privind decizia etapei de încadrare: Asfaltare străzi de interes local / Asfaltare DC 137 și DS Băluțarilor, comuna Vaideeni, județul Vâlcea

ANUNȚ – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNICAT DE PRESA PNNR Dotări școli

RAPORT FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIUNAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT

ANUNȚ – PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA INTERVIU

ANUNȚ – Rezultate Proba scrisă

Proces – verbal selecție dosar

Proces – verbal selecție dosar

COLECTARE SEPARATĂ pentru comuna ta CURATĂ

Anunț de promovare în treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Vaideeni

Anunț de promovare în treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Vaideeni


Lansare proiect: „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), comuna Vaideeni, Judetul Valcea

Exercițiu de alarmare publică

Lansare proiect: Reabilitare moderată Centru integrat pentru dezvoltarea economiei locale și pentru tranziția către economia verde, Comuna Vaideeni

Materialele puse la dispoziție de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și RetuRO (compania deținătoare a licenței de operare a SGR)

Anunț – declarare date pentru înscrierea în registrul agricol

Completare la: anunț de participare – Achiziție de produse pentru Program pilot conform Ordonanță 105/2022

Anunț de participare – Achiziție de produse pentru Program pilot conform Ordonanță 105/2022

Anunț – Achiziția de produse și echipamente de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din UAT Comuna Vaideeni

MARȚI 13Ziua Informării Preventive

Rezultate concurs – consilier juridic

Anunț selecție dosare – consilier juridic

Anunț concurs – consilier juridic

Rezultate finale concurs asistent medical comunitar

Rezultate finale concurs mediator sanitar

Rezultate proba scrisă asistent medical comunitar

Rezultate proba scrisa mediator sanitar

Rezultate finale concurs Muncitor calificat II – cantonier

Rezultate finale concurs inspector debutant

Rezultate proba scrisă concurs muncitor calificat II – cantonier

Proces – verbal prezență concurs muncitor calificat II – cantonier

Proces – verbal selecție dosare: mediator sanitar, asistent medical comunitar

Documentație informare public PUZ – Handolescu Andrei

Proces – verbal selecție dosare concurs – inspector debutant

Proces – verbal selecție dosare concurs – muncitor calificat II – cantonier

Anunț – informare

Anunț – concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de : Asistent medical comunitar și mediator sanitar

Anunț – concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante

Anunț – amenajament fond forestier

Anunț – închiriere pășuni

Anunț de intenție – lucrări

Model declarație salubritate

Anunț de intenție : declarație ; caiet de sarcini ; contract

Anunț privind decizia etapei de încadrare de către APM Vâlcea

Anunț rezultate concurs referent în cadrul Biroului proiecte și achiziții

Anunț rezultate concurs inspector debutant în cadrul Biroului proiecte și achiziții

Proces – verbal rezultat concurs consilier gradul I A

Proces-verbal selecție dosare concurs – consilier în cadrul Biroului contabilitate, taxe și impozite și executări silite

Proces-verbal selecție dosare concurs – referent în cadrul Biroului proiecte și achiziții

Proces-Verbal selecție dosare concurs – inspector debutant în cadrul Biroului proiecte și achiziții

Anunț concurs

Anunț concurs

Anunț rezultate concurs – inspector

Proces-verbal selecție dosare concurs – inspector în cadrul Biroului proiecte și achiziții publice

Anunț rezultate concurs – Referent

Anunț rezultate concurs – Muncitor calificat – cantonier

Proces-verbal selecție dosare concurs – cantonier în cadrul compartimentului administrativ

Proces-verbal sececție dosare concurs – referent – Centru de Informare Turistică

Anunț concurs

Materiale / informații utile – ajutor pentru încălzire / supliment pentru energie / măsură de compensare – PLIANT / INFORMAȚII

Locuri de muncă vacante săptămâna 20-26.10.2021

Anunț concurs

Broșură de informare pentru consumatorii vulnerabili

Locuri de muncă vacante săptămâna 13-19.10.2021

Prevenirea incendiilor generate de mijloacele de încălzire !

Anunț întreruperea furnizării energiei electrice

Locuri de muncă vacante săptămâna 22-28.09.2021

Anunț întreruperea furnizării energiei electrice

Locuri de muncă vacante săptămâna 08-14.09.2021

Locuri de muncă vacante săptămâna 01-07.09.2021

Anunț întreruperea furnizării energiei electrice

Verificare tehnică utilaje agricole

Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare – Populație

Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare – Prevenirea Incendiilor

Skip to content