2021

Hotărâri 2021

08.01.2021HCL 1 Aprobarea acoperirii deficitului bugetar pentru anul 2020
15.01.2021
HCL 2 Revocare HCL 93/2020
15.01.2021HCL 3 Schimbare destinatie imobil
26.02.2021HCL 4Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
26.02.2021HCL 5Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala gimnaziala Luca Solomon”
26.02.2021HCL 6Aprobarea Devizilui General al obiectivului de investitii ”Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala gimnaziala Luca Solomon”
26.02.2021HCL 7Aprobarea Devizilui General, rest de executat al obiectivului de investitii ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, judetul Valcea”
26.02.2021HCL 8Aprobarea Devizilui General, valoarea totala al obiectivului de investitii ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, judetul Valcea”
26.02.2021HCL 9Modificarea art. 2 din contractul de concesiune nr. 2970/05.05.2011 si aprobarea prelungirii acestuia
26.02.2021HCL 10 Modificarea art. 2 din contractul de concesiune nr. 3060/11.05.2011 si aprobarea prelungirii acestuia
26.02.2021HCL 11Aprobarea programului de lucrari propuse a se executa pe raza UAT Vaideeni pe anul 2021 cu persoanele apte de munca din familia benificiara de ajutor social
26.02.2021HCL 12Aprobarea excedentului de buget pe anul 2020
26.02.2021HCL 13Modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Vaideeni
26.02.2021HCL 14Participarea comunei Vaideeni, in calitate de partener in Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor
26.02.2021HCL 15Acordarea unor facilitati fiscale, anularea accesoriilor obligatiilor bugetare restante la 31.03.2021
31.03.2021HCL 16Atestarea actualizării prin modificare și completare a inventariului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Vaideeni
31.03.2021HCL 17Desemnarea reprezentantului legal în relația cu APIA
31.03.2021HCL 18Acordare ajutor de urgență
31.03.2021HCL 19Acordare ajutor de urgență
21.04.2021HCL 20Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul comunei Vaideeni cu rata inflației de 2,6%
21.04.2021HCL 21Adoptarea bugetului local pe anul 2021 al comunei Vaideeni
21.04.2021HCL 22Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului comunei Vaideeni
21.04.2021HCL 23Revocarea HCL nr. 18 / 31.03.2021
21.04.2021HCL 24Aprobarea încheierii unui Acord de colaborare cu ECOSMART UNION SA în vederea gestiunii deșeurilor de ambalaje și deșeuri municipale.
25.05.2021HCL 25Alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie
25.05.2021 HCL 26Aprobare ROF – al CL
25.05.2021HCL 27Modificarea organigramei și a statului de funcții
25.05.2021HCL 28Aprobarea salariilor de bază aferente anului 2021
25.05.2021HCL 29Rectificare buget local trim II – 2021
25.05.2021HCL 30Aprobarea cu titlu gratuit a unor cantități de material lemnos
25.05.2021HCL 31Actualizare PAAR
25.05.2021HCL 32Aprobare contract SVSU
25.05.2021HCL 33Aprobare act adițional nr. 4 contract URBAN
25.05.2021HCL 34Revizuire anexa 1 HCL 83/2020
25.05.2021HCL 35Modificare HCL 14/2020 – Structura retelei scolare
25.05.2021HCL 36Modificarea cuantumului bursei de studiu prevazut in HCL 24/2020
25.05.2021HCL 37Aprobare indemnizatie de sedință consilieri locali
30.06.2021HCL 38Aprobare ROF – aparatul de specialitate al primarului
30.06.2021HCL 39Aprobare lista bunuri proprietate publică și privată – sitemul public de alimentare cu apa si canalizare
30.06.2021HCL 40Aprobarea programului anual de achiziții publice al comunei pentru anul 2021
30.06.2021HCL 41Act adițional – Servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei
30.06.2021HCL 42Completare art 1 din HCL 24/2020
01.07.2021HCL 43Aprobarea îndreptării erorii materiale din HCL 29/25.05.2021
16.07.2021HCL 44Rectificare buget local trim III – 2021
16.07.2021HCL 45Completare HCL 3 / 2021
16.07.2021HCL 46Alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie
16.07.2021HCL 47Actualizare deviz general – Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Scolala Luca Solomon
16.07.2021HCL 48Aprobarea diminuării suprafeței imobilului cu numărul cadastral 36990
06.08.2021HCL 49Aprobare preț licitație masă lemnoasă Balota
31.08.2021HCL 50Modificarea organigramei și a ștatului de funcții
31.08.2021 HCL 51Mandatare reprezentant APA Valcea
31.08.2021 HCL 52 Mandatare reprezentant APA Valcea
31.08.2021 HCL 53Rectificare buget trim III
31.08.2021 HCL 54 Predare către MDLPA amplasament proiect Reabilitare Scoala Luca solomon
31.08.2021 HCL 55 Predare către MDLPA amplasament proiect Construire și dotare sala de sport Scoala Luca solomon
31.08.2021 HCL 56Exploatare, vânzare și acordare cu titlu gratuit material lemnos

Skip to content