2021

Hotărâri 2021

08.01.2021HCL 1 Aprobarea acoperirii deficitului bugetar pentru anul 2020
15.01.2021
HCL 2 Revocare HCL 93/2020
15.01.2021HCL 3 Schimbare destinatie imobil
26.02.2021HCL 4Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
26.02.2021HCL 5Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala gimnaziala Luca Solomon”
26.02.2021HCL 6Aprobarea Devizilui General al obiectivului de investitii ”Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala gimnaziala Luca Solomon”
26.02.2021HCL 7Aprobarea Devizilui General, rest de executat al obiectivului de investitii ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, judetul Valcea”
26.02.2021HCL 8Aprobarea Devizilui General, valoarea totala al obiectivului de investitii ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, judetul Valcea”
26.02.2021HCL 9Modificarea art. 2 din contractul de concesiune nr. 2970/05.05.2011 si aprobarea prelungirii acestuia
26.02.2021HCL 10 Modificarea art. 2 din contractul de concesiune nr. 3060/11.05.2011 si aprobarea prelungirii acestuia
26.02.2021HCL 11Aprobarea programului de lucrari propuse a se executa pe raza UAT Vaideeni pe anul 2021 cu persoanele apte de munca din familia benificiara de ajutor social
26.02.2021HCL 12Aprobarea excedentului de buget pe anul 2020
26.02.2021HCL 13Modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Vaideeni
26.02.2021HCL 14Participarea comunei Vaideeni, in calitate de partener in Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor
26.02.2021HCL 15Acordarea unor facilitati fiscale, anularea accesoriilor obligatiilor bugetare restante la 31.03.2021
31.03.2021HCL 16Atestarea actualizării prin modificare și completare a inventariului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Vaideeni
31.03.2021HCL 17Desemnarea reprezentantului legal în relația cu APIA
31.03.2021HCL 18Acordare ajutor de urgență
31.03.2021HCL 19Acordare ajutor de urgență
21.04.2021HCL 20Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul comunei Vaideeni cu rata inflației de 2,6%
21.04.2021HCL 21Adoptarea bugetului local pe anul 2021 al comunei Vaideeni
21.04.2021HCL 22Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului comunei Vaideeni
21.04.2021HCL 23Revocarea HCL nr. 18 / 31.03.2021
21.04.2021HCL 24Aprobarea încheierii unui Acord de colaborare cu ECOSMART UNION SA în vederea gestiunii deșeurilor de ambalaje și deșeuri municipale.