2017

DATA NR. DOCUMENT CONTINUT
31 IULIE HCL 76 Privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vaideeni
29 DECEMBRIE HCL 118 Privind: aprobarea. noului tarif pentru depozitarea deseurilor inerte
si nepericuloase incredintate in vederea eliminarii finale prin depozitare

 HCL 119

 Privind: aprobarea modificarii HCL nr. 96/31.10.2017
privind implementarea proiectului “Incubator tehnologic de colectare si prelucrare a
lanii, multiregional in orasul Novaci, judetul Gorj”
 HCL 120   Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale,
pentru anul 2018
HCL 121  Privitor la: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Vaideeni nr.18 din
27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni (care a stat la baza emiterii HG
1362/2001— anexa 81 -Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Vaideeni) cu modificările si completarile ulterioare;