2017

 

 

 

DATA NR. DOCUMENT CONTINUT
10.01.2017 HCL 1 Aprobarea deficitului bugetar pentru anul 2017 -secțiunea dezvoltare
HCL 2 Împuternicirea primarului să semneze radierea unor numere cadastrale în fața notarului public
18.01.2017 HCL 3 Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vaideeni în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale Vaideeni
HCL 4 Modificarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni cu modificările și completările ulterioare
HCL 5 Aprobarea excendetului de buget pe anul 2017
 14.02.2018  HCL 6 Aprobarea D.A.L.I.- Devizului General al Investiției  și Indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiție REPARAȚII AMENAJARE TORENT VALEA PLAIULUI SITUAT ÎN SATUL VAIDEENI, COMUNA VAIDEENI, JUDEȚUL VÂLCEA, etapa I și etapa II
HCL 7 Aprobarea Proiectului Tehnic și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  „Consolidare maluri pârâu Luncavăț, zona Baboiu, cătunul Atârnați, prin executare de gabioane”
 HCL 8 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul   de investiții „Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
 HCL 9 Aprobarea Devizului General al investiției și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Remediere alunecare teren în punctul La Dumitrescu
 HCL 10 Modificarea HCL nr. 17 din 18.07.2016 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea rețea de distribuție apă potabilă în comuna Vaideeni (satele Vaideeni și Izvoru Rece)”, județul Vâlcea.
28.02.2017 HCL 11 Aprobarea programului de lucrări pe anul 2017 pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001
HCL 12 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din comuna Vaideeni , județul Vâlcea  2017-2022
HCL 13  Achiziționarea serviciilor juridice  de consultanță, asistență și reprezentare.
 HCL 14 Transformarea unei funcții publice vacante de execuție din referent , grad profesional superior din cadrul biroului Financiar contabil, salarizare în consilier, grad profesional principal
HCL 15 Aprobarea necesității și oportunității realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare drumuri / sectoare de drum de interes local din comuna Vaideeni , sat Marița -Dealul Mariței, apa  Mariței I și II, Drumul Târgului și drumul Bisericii
HCL 16 Aprobarea necesității și oportunității realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare drumuri / sectoare de drum de interes local din comuna Vaideeni, sat Cerna -Dealul Cernei, Guriloaie, Secătura și La Marțan
 HCL 17 Aprobarea necesității și oportunității realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare drumuri / sectoare de drum de interes local din comuna Vaideeni- Nisipi, Tantilica, Hanci, Popești, Băluțari, Jianu, spre Tărtăreanu,  Bălăceanca, Râpă Recea, Grădiște și Tuturube.
 HCL18 Aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: Reabilitare drumuri DC 137 și DC 138, comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 19  Aprobarea cofinanțării investiției : Modernizare și reabilitare drumuri de interes local Atârnați , Afânata, Brădățele, Lazuri, Tronson Ciocioi, Drum vicinal Valea Plaiului și construire pod peste Luncavăț în comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 20  Aprobarea statului de funcții și organigramei Primăriei comunei Vaideeni
 HCL 21  Aprobarea necesității și oportunității unor lucrări Extindere și reabilitare școală cu clasele I-IV Atârnați
 HCL 22 Asocierea comunei Vaideeni cu orașul Horezu și comuna Malaia, județul Vâlcea în cadrul Asiciației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia Carpatica în vederea realizării unor proiecte comune de interes public
 HCL 23  Aprobarea cofinanțării investiției Reabilitare și modernizare Școală cu  clasele I-VIII, sat Izvoru Rece în comuna Vaideeni, județul Vâlcea
 HCL 24 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Vaideeni, județul Vâlcea pe anul 2017
HCL 25  Aprobarea Devizului General, Indicatorii tehnico-economici în urma modificării cotei standard TVA de la 20% la 19 % și cheltuielile neeligibile aferente obiectivului de investiție : Reabilitare drumuri DC 137 și DC 138 , comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 26  Aprobarea necesității și oportunității realizării unor lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Dispensar Uman din satull Vaideeni, comuna Vaideeni
HCL 27   Aprobarea participării comunei Vaideeni la PNDR prin AFIR , submăsura 4.3 .A – Investiții pentru modernizarea, dezvoltarea, sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice- Infrasreuctura de acces agricolă, pentru modernizare drumuri sat Vaideeni și Izvorul Rece
 HCL 28 Asocierea comunei Vaideeni cu comunele Polovragi și Slătioara, județele Vâlcea și Gorj în cadrul ADI Roua Munților în vederea realizării unor proiecte comune de interes public
 HCL 29 Asocierea comunei Vaideeni cu orașul Horezu și comunele Tomșani, Costești, Bărbătești, Pietrari, Măldărești, Stroieșt, Oteșani și Slătioara, județul Vâlcea în cadrul ADI Ținutul Brâncovenilor în vederea realizării unor proiecte comune de interes public
HCL 30  Aprobarea necesității și oportunității  realizării unor investiții „Reabiliatare, modernizare, extindere și dotare Cămin cultural Vartolonei Todeci în localitatea  Vaideeni, comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
 HCL 31  Aprobarea necesității și oportunității realizării unor lucrări de Extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Vaideeni și zona de agrenent Ursu- Ursulețu
 HCL 32 Aprobarea participării comunei Vaideeni la elaborarea și implementarea proiectului Infrastructura rutieră în zona Ursu- Ursulețu în cadrul programului PNDL
 HCL 33  Aprobarea participării comunei Vaideeni la elaborarea și implementarea proiectului „Infrastructura utilități apă în zona Ursu-Ursulețu”, în cadrul PNDL
HCL 34 Aprobarea necesității și oportunității realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare drumuri de interes local din comuna Vaideeni, sat Vaideeni -Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dunga Urșani, Padeș  și Florești
  07.03.2017  HCL 37 Aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin cultural Vartolomei Todeci în localitatea Vaideeni, comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
HCL 38 Aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Infrastructura rutieră în zona Ursu-Ursulețu”
 HCL 39  Aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere și reabilitare școală cu clasele I-IV, Atârnați”
HCL 40 Aprobarea Studiului de fezabilitate/Documetației avizare lucrări de intervenție și indicatorilor tehnico-economici privind proiectul  „Reabilitare și modernizare drumuri / sectoare de drum din comuna Vaideeni- Nisipi, Tantilica, Hanci, Popești, Băluțari, Jianu, spre Tărtăreanu,  Bălăceanca, Râpă Recea, Grădiște și Tuturube.”
 HCL 41 Aprobarea Studiului de fezabilitate/Documetației avizare lucrări de intervenție și indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere dispensar uman din satul Vaideeni, comuna Vaideeni”
 HCL 42 Aprobarea devizului general și indicatorii tehnico-economici prin modificarea TVA de la 20% la 19% pentru obiectivul de investiție „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local  Afânata, Brădățele, Lazuri, Tronson Ciocioi, Drum vicinal Canal Valea Plaiului și construire pod peste Luncavăț ”
 HCL 43 Aprobarea DALI- Devizului general al investiției și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drumuri interes local din comuna Vaideeni , județul Vâlcea, sat Marița -Dealul Mariței, apa  Mariței I și II, Drumul Târgului , drumul Bisericii”
 HCL 44  Aprobare S.F. și indicatori tehnico-economici  privind proiectul Extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Vaideeni și zona de agrement Ursu-Ursulețu
 HCL 45  Aprobarea Devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum/ sectoare de drum de interes local din comuna Vaideeni, sat Cerna -Dealul Cernei, Guriloaie, Secătura și La Marțan”
 HCL 46 Aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII, sat Izvorul Rece, comuna Vaideeni, județul Vâlcea ”, în urma modificării cotei standard TVA de la 20 la 19% prezentat în anexa nr. 1 , parte integrantă a prezentei hotărâri,
 HCL 47 Aprobarea S.F. și indicatori tehnico-economici privind proiectul „Infrastructura utilități-apă în zona Ursu – Ursulețu , comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
 HCL 48 Aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Vaideeni
HCL 49  Aprobarea necesității, oportunității și Indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere și modernizare Școala Marița, comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
 HCL 50 Aprobarea actualizării cererii de finanțare a devizului de lucrări și indicatorii tehnico-economici ai investiției :„Modernizare drum agricol Plaiul Nedeiului, comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
HCL 51  Modificarea anexei HCL 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni cu modificările și completările ulterioare
HCL 52 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general privind aprobarea necesității și oportunității realizării unor lucrări de reabilitarea și modernizare drumuri de interes local comuna Vaideeni, sat Vaideeni, Găbreni , spre Crucea de piatră, Dealul Urșani, Padeș și Florești
HCL 53 Completarea anexă HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni – anexa 81 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vaideeni cu modificările și completările ulterioare
27.03.2017 HCL 54 Aprobarea noului tarif pentru depozitarea deșeurilor inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare.
HCL 55  Aprobarea participării comunei Vaideeni la PNDR submăsura 4.3 și implementarea proiectului Modernizare drumuri agricole Brădățele, Cioți , Măgurele, Vârtop , Valea Crucii
 HCL 56  Aprobarea participării comunei Vaideeni la PNDR submăsura 4.3 și implementarea proiectului : Modernizare drumuri agricole De la Didelaș, Drumul Văilor, Culmea Zbierii, Dunga Romanoiului, Valea Mărginelii, Dunga Recii II, Podul Obrejii
 HCL 57 Aprobarea participării comunei Vaideeni la PNDR submăsura 4.3 și implementarea proiectului : Modernizare drumuri agricole Mușița, Laz, Grui, Grindul Borii, Grindul, Zăpodii, Dunga Recii, Priporu Roșu, Loturile lui Cosmulete
03.04.2017  HCL 58 Aprobarea bugetului local inclusiv lista de investiții pe anul 2017 a bugetului local al comunei Vaideeni pe anul 2017.
 14.04.2017 HCL 59  Includerea în domeniul privat al comunei Vaideeni a terenului fânețe  din punctul Faleza râu Luncavăț , în suprafață de 4962 mp, teren situtat în satul Vaideeni, comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 60  Aprobarea participării comunei Vaideeni la PNDR prin AFIR, Submăsura 7.6  -Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, proiect „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural Vartolomei Todeci în localitatea Vaideeni, comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
 HCL 61  Aprobarea noului tarif pentru depozitarea deșeurilor inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare
HCL 62  Încetarea contractului de concesiune nr. 5218 din data de 01.10.2004 încheiat între Consiliul Local Vaideeni în calitate de concedent și Baiașu Adelina în calitate de concesionar
HCL 63  Concesionarea spațiului în care va funcționa cabinetul individual Căpraru Bogdan din cadrul dispensaruilui uman Vaideeni, prioritate publică a comunei Vaideeni.
 31.05.2017 HCL 64  Achizițonarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare
HCL 65  Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni pe trimestrul II-2017
 21.06.2017 HCL 66  Aprobarea depunerii de către comuna Vaideeni , în calitate de partener alături de Asociația Umanitară România -Solicitant, precum și parteneri ai proiectului HOPE-Intervenție comunitară integrată în comuna Vaideeni- Școala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni, SC Formenerg SA și Asociația de Dezvoltare Durabilă educație și sprijin comunitar – în cadrul apelului POCU 140/4/2 Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, finanțat prin POCU 2014-2020 și aprobarea cofinanțării acestui proiect în cuantum de 2% din valoarea maxim eligibilă administrată de Comuna Vaideeni în cadru proiectului.
 HCL 67 Modificarea HCL nr. 60 14.04.2017 referitoare la Aprobarea participării comunei Vaideeni la PNDR prin AFIR, Submăsura 7.6  -Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, proiect „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural Vartolomei Todeci în localitatea Vaideeni, comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
HCL 68  Aprobarea modificării planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vaideeni
 26.06.2017 HCL 69  Aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul 2412 din 21.04.2008 încheiat între comuna Vaideeni prin Consiliul Local Vaideeni și Urban SA
 HCL 70 Achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare
31.07.2017  HCL 71 Stabilirea indemnizației de ședință pentru consilierii locali
HCL 72  Interzicerea accesului și circulației autovehiculelor  destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 40 de tone pe drumurile comunale și sătești aparținând comunei Vaideeni, județul Vâlcea
 HCL 73 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni, pe trimestrul III -2017
 HCL 74  Aprobarea excedentului de buget pe anul 2017
 HCL 75 Aprobarea statutului de funcţii şi a organigramei primăriei comunei
HCL 76 Privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vaideeni
HCL 77   Promovarea comunei Vaideeni, judeţul Vâlcea cu ocazia Press-Tourului Internațional Turist prin România ce se va desfășura în perioada 28 august -8 septembrie
21.08.2017  HCL 77′ Aprobarea modificării statutului de funcții al primăriei comunei Vaideeni
HCL 78 Implementarea proiectului Achiziționare de agregate pentru deszăpezire și salubritate, în comuna Vaideeni, județul Vâlcea
 HCL 79 Prestare servicii de proiectare faza PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Restaurare și dotare școală din ansamblul rural cu destinația expunerii tradițiilor locale”, în comuna Vaideeni, județul Vâlcea
 HCL 80 Aprobarea excedentului de buget pe anul 2017
 HCL 81 Necesitatea și oportunitatea aprobării investiției: Parc Izvorul Rece, sat Izvorul Rece, comuna Vaideeni, județul Vâlcea
 HCL 82 Aprobarea necesității și oportunității achiziționării și montării în domeniul public a unor porți tradiționale din lemn masiv sculptat, amplasate la cele trei intrări principale ale comunei Vaideeni
 HCL 83 Aprobarea valorii de investiție a proiectului intitulat Înfiițare și dotare grădiniță cu 2 săli de grupă , sat Vaideeni, județul Vâlcea precum și a scrisorii de garanție la FNGCIMM SA IFN
 29.09.2017 HCL 84 Aprobarea exploatării cantității de 274 mc material lemnos
 HCL 85 Modificarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni cu modificările și completările ulterioare
HCL 86  Aderarea comunei Vaideeni la Asociația Comunelor din România
HCL 87  Acordarea cu titlu gratuit a cantității de 7 mc lemn de brad doamnei Ciucă Maria din satul Vaideeni, comuna Vaideeni
 HCL 88  Aprobarea nomencaltorului stradal al comunei Vaideeni
HCL 89  Necesitatea și oportunitatea amenajării și reabilitării de troițe, fântâni, cișmele de interes local în comuna Vaideeni, județul Vâlcea
 HCL 90 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni pe trimestrul III-2017
HCL 91  Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al  Primarului comunei Vaideeni, județul Vâlcea
06.10.2017  HCL 92 Aprobarea valorii de incestiție a proiectului intitulat  „Restaurare și dotare școală din ansamblul rural cu destinația expunerii tradițiilor locale din comuna Vaideeni” precum și a scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN
 HCL 93 Aprobarea excedentului de buget pe anul 2017
 HCL 94 Modificarea anexei la HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni cu modificările și completările ulterioare
 31.10.2017  HCL 95 Aprobarea implementării proiectului „Incubator tehnologic de colectare și prelucrare a lânii în orașul Novaci, județul Gorj”
HCL 96  Desemnarea unui consilier local pentru a participa la adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc care să reprezinte locuitorii satului Marița
 HCL 97 Desemnarea unui consilier local pentru a participa la  adunarea sătească pentru pentru alegerea delegatuli sătesc care să reprezinte locuitorii satului Marița
 HCL 98 Anularea creanțelor ce reprezintă -Taxă firnă- pentru firmele radiate din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea
HCL 99   Revocarea HCL 72 din 31.07.2017 a Consiliului Local Vaideeni privind interzicerea accesului și circulației autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 40 de tone pe drumurile comunale și sătești aparținând comunei Vaideeni
HCL 100  Aprobarea contului de execție al bugetului local pe trimestrle I și II 2017
 HCL 101  Aprobarea virării sumei de 28188 lei din bugetul local al comunei Vaideeni deschis la Trezoreria Vâlcea pentru Agenția Județeană pentru Plăți și inspecție Socială Vâlcea
 HCL 102 Aprobarea salariului de bază pentru  un funcționar public din aparatul de specialitate a primarului comunei Vaideeni, județul Vâlcea.
16.11.2017  HCL 104 Aprobarea includerii în PNDL și realizarea unor lucrări de Reabilitare școală în localitatea Marița , comuna Vaideeni, județul Vâlcea, precum și ai indicatorilor tehnico-economici ai investiției
HCL 105 Aprobarea includerii în PNDL, realizarea unor lucrări de Reabilitare,modernizare, dotare și extindere Dispensar Uman din satul Vaideeni, comuna Vaideeni, precum și ai indicatorilor tehnico-economici ai investiției
 HCL 106 Mandatarea reprezentantului comunei Vaideeni în Adunarea Generală a ADI Apa Vâlcea, să aprobe primirea de noi membrii în asociație, retragerea unui membru, precum și modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației și să semneze actele adiționale la acestea
 HCL 107 Mandatarea primarului comunei Vaideeni pentru a semna contractul de management administrativ financiar încheiat între primarul comunei Vaideeni și Directorul școlii Gimnaziale Vaideeni, ca urmare a promovării concursului de ocupare a funcției de director la unitatea de învățământ
 29.11.2017 HCL 108  Delimitarea zonelor de impozitare  în cadrul localităților componente ale comunei Vaideeni
HCL 109  Îndreptare eroare materială din art. 1 al dispozitivului HCL nr, 82/2017
 HCL 110 Aprobarea unor sume cu destinația cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă
HCL 111  Aprobarea excedentului de buget  pe anul 2017
HCL 112  Anularea creanțelor ce reprezintă taxa de drum comunal și sătesc pentru firmele radiate din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea
HCL 113 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni, pe trimestrul IV 2017
 08.12.2017  HCL 114 Transferur suma din sursa D fonduri solidaritatea  în sursa A buget local  a comunei Vaideeni
HCL 115  Aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiție „Reabiliatare și modernizare școală cu clasele I-VIII sat Izvorul Rece, comuna Vaideeni, județul Vâlcea” în urma modificării cotei standard TVA de la 20 la 19%
HCL 116  Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor Tehnico-economici privind proiectul „Extindere și reabilitare școală în clasele I-IV Atârnați”
HCL 117 Achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare
29.12.2017 HCL 118 Aprobarea noului tarif pentru depozitarea deșeurilor inerte și nepericuloase în vederea eliminării finale prin depozitare
 HCL 119  Privind: aprobarea modificarii HCL nr. 96/31.10.2017
privind implementarea proiectului “Incubator tehnologic de colectare si prelucrare a
lanii, multiregional in orasul Novaci, judetul Gorj”
  HCL 120   Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale,
pentru anul 2018
HCL 121  Privitor la: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Vaideeni nr.18 din
27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni (care a stat la baza emiterii HG
1362/2001— anexa 81 -Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Vaideeni) cu modificările si completarile ulterioare;

 

Skip to content