Anunt concesionare parcele Ursuleţu

Anunt de atribuire concesiune parcele – procedura de negociere directa – sat de vacanta “Ursuletu a fost publicat in Monitorul Oficial partea a VI, nr. 201/30.x.2014 

Anuntul de concesiune parcele – sat de vacanta “Ursuletu” – procedura de negociere directa – a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 168 /09.09.2014

Documentatia de atribuire:

Documentatie de atribuire si caiet de sarcini —-

Declaratie de participare—

Scrisoare de inaintare—- 

Formular de oferta —

Fisa cu informatii —

Skip to content