ANUNȚ

În cadrul proiectului ” Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale ” cod SMIS 2014 + : 122607, care se derulează în comuna Vaideeni s-a suplimentat schema de personal cu un post de mediator sanitar.

anunt

Skip to content